cert_inetcert_dqs
Aktualności
2023-12-18

Szanowni Klienci, informujemy, że w okresie Świąteczno - Noworocznym firma FORMPLAST będzie czynna w ograniczonym zakresie:

27.12.2023r. – 29.12.2023r. - nieczynne

02.01.2024r. - nieczynne

Wszystkim Klientom życzymy Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku.

2023-10-30

Szanowni Klienci, informujemy, że w pierwszych dniach listopada, tj. 02.11.2023r. oraz 03.11.2023r. firma FORMPLAST będzie nieczynna.

2023-06-16

Informujęmy, iż z przyczyn od nas niezależnych nie działa telefon stacjonarny.

Do czasu rozwiązania problemu prosimy o kontakt pod numerem 601876115. 

Polityka prywatności i cookies

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest FORMPLAST Mariusz Jędrzejczyk, z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. M.M. Kolbego 13 B.

PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Przetwarzamy dane osobowe w  związku z:

WYKONYWANIEM USŁUG CYNKOWANIA GALWANICZNEO 

Podmioty, których dane dotyczą: kontrahenci, potencjalni kontrahenci, jak i ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące.

Przetwarzane dane: imiona, nazwiska, dane służbowe, dane kontaktowe, dane adresowe, numery rachunków bankowych, dane rejestrowe i ewidencyjne. Jeżeli towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy transportowej numery rejestracyjne, numer dowodu osobistego kierowcy.

Podstawa i cele przetwarzania danych:

1. zawarcie i wykonanie umowy/zlecenia;

2. wykonanie obowiązków prawnych, np.: na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów; składanie i rozpatrywanie reklamacji; rozliczenie zobowiązań publicznoprawnych;

3. uzasadniony interes prawny: udokumentowanie realizacji transakcji; ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń; tworzenie zestawień, analiz i statystyk, w tym obrotu i sprzedaży, na potrzeby wewnętrzne; weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta; archiwizacja.

REKRUTACJĄ

Podmioty, których dane dotyczą: osoby ubiegające się o zatrudnienie.

Przetwarzane dane:  dane osobowe udostępnione przez osobę rekrutowaną lub firmę rekrutacyjną, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, dane adresowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, uprawnienia zawodowe.

Dane osobowe w ramach procesu rekrutacji pozyskiwane są na podstawie udzielonej zgody. Osoba, która udzieliła zgody ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Podstawa i cele przetwarzania danych:

1. zgoda;

2. zawarcie i wykonanie umowy/zlecenia;

3. wykonanie obowiązków prawnych, np.: na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów; rozliczenie zobowiązań publicznoprawnych;

4. uzasadniony interes prawny: rekrutacja; ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń; tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne; archiwizacja.

PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA

Przetwarzamy dane osobowe w ramach codziennej obsługi przedsiębiorstwa.

Podmioty, których dane dotyczą: podmioty kontaktujące się z firmą, jak i ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące.

Przetwarzane dane:  imię i nazwisko osoby, dane służbowe,  dane kontaktowe, dane adresowe, dane rejestrowe i ewidencyjne, nr rejestracyjne pojazdów wjeżdżających na teren, a także obraz monitoringu wizyjnego.

Podstawa i cele przetwarzania danych:

1. zawarcie i wykonanie umowy/zlecenia;

2. wykonanie obowiązków prawnych, np.: na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów; składanie i rozpatrywanie reklamacji; rozliczenie zobowiązań publicznoprawnych; relacje inwestorskie;

3. uzasadniony interes prawny: udokumentowanie czynności; ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń; marketing; tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne; weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta; archiwizacja; zapobieganie i wykrywanie przestępstw.

POCHODZENIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OBOWIĄZEK ICH PODANIA

Przetwarzane dane osobowe przekazywane są bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą lub z powszechnie dostępnych źródeł. Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, stanowić może jednakże warunek zawarcia umowy/zlecenia.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane dane osobowe, w tym przez osoby upoważnione, możemy przekazać:

1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu:

* podmiotom pośredniczącym w zawieranych przez nas transakcjach;

* podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, informatyczne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;

2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, których udział jest konieczny do realizacji odpowiedniego procesu, m.in.: inne strony transakcji; firmy transportowe; ubezpieczyciele; organy i urzędy państwowe lub samorządowe; sądy; komornicy; operatorzy pocztowi i kurierzy; banki; podmioty obsługujące sprawy księgowe, podatkowe, prawne;

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przetwarzamy dane przez czas niezbędny aby osiągnąć cel przetwarzania. Po jego zakończeniu, archiwizujemy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacyjnym przechowujemy przez okres 3 miesięcy od jego zakończenia, natomiast dane osobowe uzyskane poza procesem rekrutacyjnym przechowujemy przez okres 3 miesięcy licząc od końca miesiąca w którym pozyskano dane.

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

Sprostowania (poprawienia) danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania; dostępu do danych; przeniesienia danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych. Chcąc skorzystać, z któregokolwiek z powyższych uprawnień należy przesłać żądanie wraz ze  wskazaniem zakresu danych będących przedmiotem żądania na adres email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub listownie na adres podany poniżej.

Chroniąc dane przed nieuprawnionym dostępem, możemy zażądać dodatkowych informacji oraz dodatkowej identyfikacji osoby, której dane dotyczą.

SKARGA DO ORGANU NADZORU

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania jej danych osobowych w sposób wskazany pod adresem www.giodo.gov.pl.

KONTAKT I INFORMACJE

Dane adresowe:

FORMPLAST Mariusz Jędrzejczyk, ul. M.M. Kolbego 13 B, 32-600 Oświęcim.

Pytania w zakresie danych osobowych prosimy kierować na email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Dlaczego używamy i czym są pliki cookies (tzw. ciasteczka)

Serwis formplast.com.pl (dalej zwany Serwisem) używa plików cookies i podobnych technologii m.in. w celu realizacji usług (także serwisów zewnętrznych np. w prezentacji multimediów) czy zbierania statystyk odwiedzin. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez Serwis, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (przeglądarki internetowej).

Czy można zablokować pliki cookies?

W przeglądarce internetowej (urządzeniu końcowym) można w dowolnej chwili zmienić ustawienia dotyczące zapisu plików cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych na naszej stronie plików cookies.

Ustawienia zapisu plików cookies

Poziom akceptacji plików cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego ich blokowania. Zwiększa to bezpieczeństwo i ochronę danych, ale może także uniemożliwiać działanie niektórych lub większości funkcji Serwisu lub serwisów partnerskich.

Gdzie znajdują się ustawienia plików cookies w popularnych przeglądarkach:

  • Firefox - wejść w Opcje > Prywatność i w opcji "Program Firefox" wybrać z listy rozwijanej wartość "będzie używał ustawień użytkownika".
  • Internet Explorer - wejść w Opcje Internetowe > Prywatność > Zaawansowane.
  • Chrome - wejść w Ustawienia > Prywatność > Ustawienia treści.
  • Opera - wejść w Ustawienia > Zaawansowane > Ciasteczka.

Jakie cookies stosujemy

Serwis stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach czy wyborach użytkownika (np. logowanie, język, rozmiar czcionki).

Stosowane na nszej stronie cookies to:

  • cookies google-analytics.com, google.com i google.pl – statystyki dla witryny oraz wyświetlanie map google  (Polityka Prywatności usług Google jest dostępna pod linkiem: http://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/),
  • cookie jpanesliders - kontrolujące wyświetlanie slajdów w nagłówku strony,
  • cookies sesyjne - służą między innymi do: zapamiętywania wyboru użytkownika (np. język strony), zapamiętywania ostatnich oglądanych produktów itp. Są one wymagane do realizacji usługi w Serwisie.