Menu Zamknij

Dotacje UE

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

II Oś priorytetowa „Gospodarka regionalnej szansy”,
Działanie 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw”,
Schemat A „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP”

Firma FORMPLAST otrzymała dofinansowanie na realizacje projektu pt. „Wzrost konkurencyjności firmy FORMPLAST poprzez zakup automatycznej linii do cynkowania galwanicznego detali wielkogabarytowych”.

Niniejszy projekt dotyczy inwestycji obejmującej zakup środków trwałych związanych z rozbudową Firmy, która umożliwiła wprowadzenie do naszej oferty nowych usług z zakresu cynkowania galwanicznego detali wielkogabarytowych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013