Menu Zamknij

Wymagania technologiczne

Wymagania technologiczne

Przygotowanie detali do cynkowania

Często minimalne korekty elementu lub konstrukcji stalowej powodują znaczną poprawę wyglądu powłoki, uzyskiwanej w procesie cynkowania, pozwalają także na widoczną poprawę jakości ocynkowanego elementu.

Wymagania szczegółowe elementów i konstrukcji przeznaczonych do cynkowania:

 • Powierzchnia elementów i konstrukcji przeznaczonych do cynkowania powinna być pozbawiona wszelkich pozostałości po powłoce malarskiej,
 • Wszystkie elementy i konstrukcje przeznaczone do cynkowania muszą posiadać odpowiednie otwory (wycięcia) technologiczne, które umożliwią swobodny przepływ kąpieli cynkowej zewnątrz i wewnątrz, odpowietrzenie elementu lub konstrukcji. Oprócz tych otworów konieczne jest, aby taki element lub konstrukcja posiadała dodatkowe otwory, które umożliwią jego zamocowanie (podwieszenie) na zawieszce.
 • W przypadku cynkowania powierzchni spawanych na tzw. zakładkę, spoina powinna być wykonana w sposób staranny, a co najważniejsze powinna być szczelna ze wszystkich stron (spawanie na około – ciągły spaw).
 • Przy przedmiotach niewłaściwie przygotowanych do cynkowania, może dojść do występowania lokalnych zapowietrzeń, wycieków resztek z procesu trawienia, które tworzą brązowo – rdzawe zacieki na powłoce cynkowej,

Dostarczając elementy do cynkowania zwróć szczególną uwagę na:

 • Wymiary elementu stosowne do wielkości wanny do cynkowania.
 • Zapewnij otwory technologiczne – odpowietrzające.
 • Przygotuj uchwyty lub otwory do zawieszenia elementu.
 • Dostarczaj konstrukcje nie zanieczyszczone farbą, olejem, smarem, itp.
 • Zapewnij dodatkowy luz dla części ruchomych typu zawias, itp.
 • Sprawdź szczelność spawów – unikniesz późniejszych wycieków.
 • Unikaj konstruowania powierzchni stycznych.

We wszystkich przypadkach, w których macie Państwo wątpliwości co do elementu, który ma być cynkowany, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Spełniamy krajowe przepisy oraz standardy Unii Europejskiej. Ocenę naszego systemu jakości powierzyliśmy międzynarodowej firmie certyfikującej DQS. W 2005 roku ujednoliciliśmy strukturę Systemu Zarządzania Jakością zakończoną Certyfikacją ISO 9001. System ten jest utrzymywany i ciągle doskonalony.

Głównym celem przyjętej przez nas Polityki Jakości jest spełnianie wymagań i oczekiwań klientów w zakresie świadczonych im usług. Wizerunek Firmy i pozytywną opinię o niej kształtujemy w oparciu o ciągłe doskonalenie jakości usług poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii, podnoszenie kwalifikacji personelu, poprawę organizacji pracy oraz dobrą współpracę z klientami.