Menu Zamknij

Jakość

Jakość usług

Naszym priorytetem jest wysoka jakość świadczonych przez nas usług. Właściwości techniczne powłok są systematycznie kontrolowane. Do każdej partii pokrywanych elementów możemy dostarczyć świadectwa jakości z wynikami badań, opartymi o obiektywne wskazania aparatury pomiarowej.

Spełniamy krajowe przepisy oraz standardy Unii Europejskiej. Ocenę naszego systemu jakości powierzyliśmy międzynarodowej firmie certyfikującej DQS. W 2005 roku ujednoliciliśmy strukturę Systemu Zarządzania Jakością zakończoną Certyfikacją ISO 9001. System ten jest utrzymywany i ciągle doskonalony.

Głównym celem przyjętej przez nas Polityki Jakości jest spełnianie wymagań i oczekiwań klientów w zakresie świadczonych im usług. Wizerunek Firmy i pozytywną opinię o niej kształtujemy w oparciu o ciągłe doskonalenie jakości usług poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii, podnoszenie kwalifikacji personelu, poprawę organizacji pracy oraz dobrą współpracę z klientami.

Certyfikaty