Menu Zamknij

Ekologia

Ekologia

Doceniając znaczenie problematyki ekologicznej, wszelkie decyzje podejmowane w trakcie prowadzenia działalności, uwzględniają aspekty środowiskowe. Bardzo ważnym dla nas aspektem są proekologiczne działania minimalizujące wpływ na środowisko naturalne. Gwarantuje to:

  • Bezwzględne przestrzeganie wszystkich przepisów prawnych, dotyczących spraw środowiska
    (w zakresie przez nas realizowanym)
  • Nowoczesna, w pełni zautomatyzowana oczyszczalnia ścieków pogalwanicznych.
  • Zagospodarowanie odpadów poneutralizacyjnych, komunalnych itp

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony środowiska prowadzimy otwartą współpracę z urzędami i wszystkimi partnerami związanymi z nami umowami, informując zainteresowane strony o podejmowanych przez nas działaniach w tym zakresie.